English Nederlands

Home

Op het platteland zijn nog veel mogelijkheden om landbouw, natuur en landschap met elkaar te verenigen. Boeren voor Natuur geeft antwoord op de vraag hoe dit zou kunnen. Uitgangspunt hierbij is dat boeren een (deel)inkomen verdienen uit het beheer van natuur en landschap.

Boeren voor Natuur is een visie. Het wordt natuurlijk pas echt interessant als deze in de praktijk wordt gebracht. Momenteel wordt in een tweetal gebieden geëxperimenteerd met Boeren voor Natuur. In de Polder van Biesland: een groene enclave temidden van het sterk verstedelijkt gebied tussen Delft, Den Haag en Pijnacker-Nootdorp. En op het landgoed Twickel, in het Overijsselse Delden. In beide projecten werken onderzoekers van Alterra intensief samen met boeren, ambtenaren, omwonenden en andere deskundigen.


Recente publicaties

Stand van zaken

 

In 2016 gaan we opnieuw kijken hoe het gaat met de Boeren voor Natuur bedrijven op Twickel en in Biesland, en wat de gevolgen zijn voor biodiversiteit, waterkwaliteit en landschap. Dit moet helpen de vraag te beantwoorden of het een goed idee is om Boeren voor Natuur breder uit te voeren. Het rapport verschijnt in 2017.

In november 2015 nam Anton Stortelder afscheid bij Alterra. Hij is één van de bedenkers van Boeren voor Natuur en werkt momenteel aan een boek.

In Biesland en Twickel werken sinds 2008 vier boerenbedrijven volgens de werkwijze Boeren voor Natuur. Na 10 jaar onderzoek is in 2013 een overzichtsrapport gepubliceerd: Boeren voor Natuur: hoe werkt het en wat levert het op?